XX Niedziela zwykła, Rok C
|

Łk 12, 49-53   Jezus powiedział do swoich uczniów: „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych … Czytaj więcej

XIX Niedziela zwykła, Rok C
|

Łk 12, 32-48   Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. … Czytaj więcej

XVIII Niedziela zwykła, Rok C
|

Łk 12, 13-21   Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem”. Lecz On mu odpowiedział: „Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?” Powiedział też do nich: „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie … Czytaj więcej

XVII Niedziela zwykła, Rok C
|

Łk 11, 1-13   Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów”. A On rzekł do nich: „Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! … Czytaj więcej

XVI Niedziela zwykła, Rok C
|

Łk 10,38-42   Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: „Panie, czy Ci … Czytaj więcej

XV Niedziela zwykła, Rok C
|

Łk 10,25-37   Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: ”Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Jezus mu odpowiedział: ”Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?”. On rzekł: ”Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją … Czytaj więcej

XIV Niedziela zwykła, Rok C
|

Łk 10,1-12.17-20 Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: ”Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak … Czytaj więcej

XIII Niedziela zwykła, Rok C
|

Łk 9,51-62   Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: … Czytaj więcej

XII Niedziela zwykła, Rok C
|

Łk 9,18-24   Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: ”Za kogo uważają Mnie tłumy?”. Oni odpowiedzieli: ”Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: ”A wy, za kogo Mnie uważacie … Czytaj więcej

Dziękczynienie za 20-lecie beatyfikacji bł. M. Teresy Kowalskiej
|

  Świętowanie dwudziestej rocznicy beatyfikacji bł. Marii Teresy od Dzieciątka Jezus splotło się z Uroczystością Najświętszej Trójcy z pewnością nie przez przypadek. Życie i świadectwo męczenników wyraża bowiem najlepiej zrozumienie tajemnicy Boga i wejście w nią. Tylko ten może oddać swoje życie doczesne w wolności, kto już posiada życie wieczne, kto … Czytaj więcej

Koncert organowy z okazji 20-lecia beatyfikacji bł. M. Teresy od Dzieciątka Jezus
|

Niemożliwe może stać się możliwe. Warto więc marzyć, mieć nadzieję i plany. Warto realizować to, co przynoszą nam natchnienia „z góry”. Tak było z historią wspaniałego koncertu organowego, który odbył się 13-go czerwca w naszym przyklasztornym kościele. W tym właśnie dniu przypadła dwudziesta rocznica beatyfikacji 108 Męczenników II … Czytaj więcej

Uroczystość Najświętszej Trójcy
|

J 16,12-15 Jezus powiedział swoim uczniom: ”Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, … Czytaj więcej

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
|

J 20, 19-23 Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł … Czytaj więcej

Wniebowstąpienie Pańskie, Rok C
|

Łk 24,46-53 Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, … Czytaj więcej

Zapraszamy na koncert w naszym kościele
|

Zbliżając się do obchodów 20-lecia beatyfikacji naszej współsiostry – bł. Marii Teresy od Dzieciątka Jezus (Mieczysławy Kowalskiej), pragniemy serdecznie zaprosić na koncert organowy, wpisujący się w przygotowania do tej uroczystości. W programie: J. S. Bach – Preludium i fuga Es-dur BWV 552 (Rafał Witkowski) J. Brahms – Herzlich tut … Czytaj więcej

VI Niedziela Wielkanocna, Rok C
|

J 14, 23-29 Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam … Czytaj więcej

Siostrzane spotkanie w Sternberku
|

Czas biegnie szybko i ani się nie obejrzałyśmy, a nadeszła pora dalszych prac nad tworzeniem naszego Stowarzyszenia Mniszek Klarysek Kapucynek Europy Środkowej „Mater Ecclesiae”. Wpisują się one w wielki wysiłek wszystkich klasztorów kontemplacyjnych na świecie, które dzięki najnowszym dokumentom papieskim: konstytucji apostolskiej Vultum Dei quaerere i instrukcji … Czytaj więcej

V Niedziela Wielkanocna, Rok C
|

J 13, 31-33a. 34-35   Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: ”Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko – jestem z wami. Będziecie … Czytaj więcej

IV Niedziela Wielkanocna, Rok C
|

J 10,27-30 Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki … Czytaj więcej

III Niedziela Wielkanocna, Rok C
|

J 21,1-19 Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: ”Idę łowić ryby”. Odpowiedzieli mu: ”Idziemy i my z tobą”. … Czytaj więcej

1 2 3 4 13