II Niedziela zwykła, Rok C
|

J 2, 1-11 W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: „Nie mają wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina … Czytaj więcej

Niedziela Chrztu Pańskiego, Rok C
|

Łk 3,15-16.21-22   Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”. Kiedy cały … Czytaj więcej

Uroczystość Objawienia Pańskiego
|

Mt 2,1-12   Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała … Czytaj więcej

Powitanie Nowego Roku w klauzurze
|

  Gdy za oknami noc rozświetlała się wystrzałami kolorowych fajerwerków, z klauzury przedostawał się w pierwsze chwile Nowego Roku podniosły śpiew „O stworzycielu, Duchu, przyjdź! Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. Niebieską łaskę zesłać racz sercom, co dziełem są Twych rąk…” Tak witałyśmy rozpoczynający się rok kalendarzowy, … Czytaj więcej

Niedziela Świętej Rodziny, Rok C
|

Łk 2, 41-52   Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali … Czytaj więcej

Minął rok pełen Bożej łaski!
|

  Czas biegnie tak szybko i znów widzimy, jak przeminął kolejny rok, który dopiero co przecież się rozpoczynał!… Wypełniony nieustanną modlitwą i gorliwą pracą, trwaniem przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie i spełnianiem codziennych obowiązków, nabrał dużego tempa przez to, że każda jego chwila była dobrze zagospodarowana.   Również w naszym … Czytaj więcej

Miesięcznik „Od Słowa do Życia” z naszymi rozważaniami
|

  Nowy Rok warto rozpocząć ze Słowem Bożym! By mieć je zawsze „pod ręką”, wydawnictwo Edycji Świętego Pawła proponuje swój miesięcznik, zawierający teksty liturgiczne na każdy dzień wraz z rozważaniami, które pozwalają wejść głębiej w przesłanie Słowa i ułatwiają przygotowanie do osobistego lectio divina. Styczniowy numer zawiera … Czytaj więcej

IV Niedziela Adwentu, Rok C
|

Łk 1,39-45   W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między … Czytaj więcej

Boże Narodzenie A. D. 2018
|

  Niech Nowonarodzony rozjaśni każdy dzień światłem wiary, ukazującej w prawdzie wszystko, co przynosi życie i wskazującej drogi ku zbawieniu. Życzymy, by przeżycie pamiątki Narodzenia Syna Bożego stało się autentycznym doświadczeniem Bożej miłości, objawionej w Dziecięciu. Niech Święta Betlejemska Noc rozbłyśnie radością i nadzieją, które przynosi nasz … Czytaj więcej

III Niedziela Adwentu, Rok C
|

Łk 3,10-18   Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni”. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali Go: „Nauczycielu, co mamy czynić?”. On … Czytaj więcej

II Niedziela Adwentu, Rok C
|

Łk 3,1-6   Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził … Czytaj więcej

I Niedziela Adwentu, Rok C
|

Łk 21,25-28.34-36   Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku … Czytaj więcej

Uroczystość Chrystusa Króla, Rok B
|

J 18,33b-37   Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. … Czytaj więcej

XXXIII Niedziela zwykła, Rok B
|

Mk 13,24-32   Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów … Czytaj więcej

XXXII Niedziela zwykła, Rok B
|

Mk 12,38-44   Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: „Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok”. Potem usiadł … Czytaj więcej

XXXI Niedziela zwykła, Rok B
|

Mk 12,28b-34   Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym … Czytaj więcej

XXX Niedziela zwykła, Rok B
|

Mk 10, 46b-52   Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! „Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: … Czytaj więcej

XXIX Niedziela zwykła, Rok B
|

Mk 10, 35-45   Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: „Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”. On ich zapytał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?” Rzekli Mu: „Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”. … Czytaj więcej

XXVIII Niedziela zwykła, Rok B
|

Mk 10, 17-30   Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, … Czytaj więcej

XXVII Niedziela zwykła, Rok B
|

Mk 10, 2-16   Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: „Co wam przykazał Mojżesz?” Oni rzekli: „Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”. Wówczas Jezus rzekł do nich: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc … Czytaj więcej

1 2 3 4 11