XII Niedziela zwykła, Rok C
|

Łk 9,18-24   Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: ”Za kogo uważają Mnie tłumy?”. Oni odpowiedzieli: ”Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: ”A wy, za kogo Mnie uważacie … Czytaj więcej

Dziękczynienie za 20-lecie beatyfikacji bł. M. Teresy Kowalskiej
|

  Świętowanie dwudziestej rocznicy beatyfikacji bł. Marii Teresy od Dzieciątka Jezus splotło się z Uroczystością Najświętszej Trójcy z pewnością nie przez przypadek. Życie i świadectwo męczenników wyraża bowiem najlepiej zrozumienie tajemnicy Boga i wejście w nią. Tylko ten może oddać swoje życie doczesne w wolności, kto już posiada życie wieczne, kto … Czytaj więcej

Koncert organowy z okazji 20-lecia beatyfikacji bł. M. Teresy od Dzieciątka Jezus
|

Niemożliwe może stać się możliwe. Warto więc marzyć, mieć nadzieję i plany. Warto realizować to, co przynoszą nam natchnienia „z góry”. Tak było z historią wspaniałego koncertu organowego, który odbył się 13-go czerwca w naszym przyklasztornym kościele. W tym właśnie dniu przypadła dwudziesta rocznica beatyfikacji 108 Męczenników II … Czytaj więcej

Uroczystość Najświętszej Trójcy
|

J 16,12-15 Jezus powiedział swoim uczniom: ”Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, … Czytaj więcej

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
|

J 20, 19-23 Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł … Czytaj więcej

Wniebowstąpienie Pańskie, Rok C
|

Łk 24,46-53 Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, … Czytaj więcej

Zapraszamy na koncert w naszym kościele
|

Zbliżając się do obchodów 20-lecia beatyfikacji naszej współsiostry – bł. Marii Teresy od Dzieciątka Jezus (Mieczysławy Kowalskiej), pragniemy serdecznie zaprosić na koncert organowy, wpisujący się w przygotowania do tej uroczystości. W programie: J. S. Bach – Preludium i fuga Es-dur BWV 552 (Rafał Witkowski) J. Brahms – Herzlich tut … Czytaj więcej

VI Niedziela Wielkanocna, Rok C
|

J 14, 23-29 Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam … Czytaj więcej

Siostrzane spotkanie w Sternberku
|

Czas biegnie szybko i ani się nie obejrzałyśmy, a nadeszła pora dalszych prac nad tworzeniem naszego Stowarzyszenia Mniszek Klarysek Kapucynek Europy Środkowej „Mater Ecclesiae”. Wpisują się one w wielki wysiłek wszystkich klasztorów kontemplacyjnych na świecie, które dzięki najnowszym dokumentom papieskim: konstytucji apostolskiej Vultum Dei quaerere i instrukcji … Czytaj więcej

V Niedziela Wielkanocna, Rok C
|

J 13, 31-33a. 34-35   Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: ”Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko – jestem z wami. Będziecie … Czytaj więcej

IV Niedziela Wielkanocna, Rok C
|

J 10,27-30 Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki … Czytaj więcej

III Niedziela Wielkanocna, Rok C
|

J 21,1-19 Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: ”Idę łowić ryby”. Odpowiedzieli mu: ”Idziemy i my z tobą”. … Czytaj więcej

II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego
|

J 20,19-31 Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: … Czytaj więcej

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
|

J 20,1-9 Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi … Czytaj więcej

Niedziela Palmowa
|

Łk 22,14-23,56 Gdy stajemy przed wydarzeniem Męki Jezusa, trudno jest znaleźć odpowiednie słowa, by jakkolwiek je opisać czy zinterpretować. Takie milczenie nie jest jednak oznaką ignorancji, lecz przygotowaniem do kontemplacji tej tajemnicy, wobec której nasz rozum ustaje. Wchodzimy w Misterium, które objawia miłość Boga do człowieka, a ono jest przestrzenią dla wiary, … Czytaj więcej

V Niedziela Wielkiego Postu, Rok C
|

J 8,1-11 Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero … Czytaj więcej

IV Niedziela Wielkiego Postu, Rok C
|

Łk 15, 1-3.11-32 W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj … Czytaj więcej

Litania do bł. M. Teresy od Dzieciątka Jezus
|

Rok 2019 jest w naszej Wspólnocie wyjątkowy – w czerwcu będziemy bowiem przeżywać 20-lecie beatyfikacji naszej Siostry – bł. Marii Teresy od Dzieciątka Jezus (Mieczysławy Kowalskiej), która żyła w przasnyskim klasztorze. Zgłębiając Jej duchowe dziedzictwo modlitwy, kontemplacji Jezusa konającego, milczącego trwania przed Panem, pragniemy zwracać się przez Jej pośrednictwo … Czytaj więcej

III Niedziela Wielkiego Postu, Rok C
|

Łk 13, 1-9 W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział:”Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie … Czytaj więcej

II Niedziela Wielkiego Postu, Rok C
|

Łk 9, 28b-36 Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili … Czytaj więcej

1 2 3 4 12